Sut i Arddangos

Plant Rydym yn mynnu bod plant yn cael eu goruchwylio bob amser. Os ydych yn dod â phlant i'r sioe, rhoddir bathodyn iddynt ar ôl cyrraedd. Peidiwch â chofrestru plant i ddod. Canfasu Nid ydym yn cydoddef canfasu yn y sioe gan fusnesau sydd ddim yn arddangos. Rhowch wybod i ni a byddwn yn siarad ag unrhyw gwmnïau sy'n gweithredu eu gwerthiant yn y modd yma. Gofynnir i unrhyw ymwelydd y canfyddir eu bod yn canfasio adael y sioe.

Bwcio Lle

I archebu'ch stondin, cysylltwch â Clive Williams ar 01792 536028 / 07867 762739 neu Richard O’Sullivan 07813 072343. Gofod y Stondin Gwerthir gofod stand fel ‘SAFLE YN UNIG’. Mae hyn yn golygu na ddarperir unrhyw ‘gynllun cregyn’. Bydd yn rhaid i bob arddangoswr ddarparu “ffitiadau annibynnol” i gyd-fynd â'r lle a ddyrannwyd. Prisiau Cost £95 y metr sgwar. Amseroedd y Sioe Dydd Sul a Llun 9.30y.h. tan 5.00y.h. Dydd Mawrth 9.30a.m. tan 4.00y.h.

Byrddau a Chadeiriau

Bydd byrddau a chadeiriau ar gael yn rhad ac am ddim i’r arddangoswyr fydd eu hangen ar dermau cyntaf i’r felin.
South Wales Gift Fair © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
NEWID IAITH NEWID IAITH

Sut i Arddangos

Plant Rydym yn mynnu bod plant yn cael eu goruchwylio bob amser. Os ydych yn dod â phlant i'r sioe, rhoddir bathodyn iddynt ar ôl cyrraedd. Peidiwch â chofrestru plant i ddod. Canfasu Nid ydym yn cydoddef canfasu yn y sioe gan fusnesau sydd ddim yn arddangos. Rhowch wybod i ni a byddwn yn siarad ag unrhyw gwmnïau sy'n gweithredu eu gwerthiant yn y modd yma. Gofynnir i unrhyw ymwelydd y canfyddir eu bod yn canfasio adael y sioe.

Bwcio Lle

I archebu'ch stondin, cysylltwch â Clive Williams ar 01792 536028 / 07867 762739 neu Richard O’Sullivan 07813 072343. Gofod y Stondin Gwerthir gofod stand fel ‘SAFLE YN UNIG’. Mae hyn yn golygu na ddarperir unrhyw ‘gynllun cregyn’. Bydd yn rhaid i bob arddangoswr ddarparu “ffitiadau annibynnol” i gyd- fynd â'r lle a ddyrannwyd. Prisiau Cost £95 y metr sgwar. Amseroedd y Sioe Dydd Sul a Llun 9.30y.h. tan 5.00y.h. Dydd Mawrth 9.30a.m. tan 4.00y.h.

Byrddau a Chadeiriau

Bydd byrddau a chadeiriau ar gael yn rhad ac am ddim i’r arddangoswyr fydd eu hangen ar dermau cyntaf i’r felin.
South Wales Gift Fair © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
COFRESTR YMWELWYR COFRESTR YMWELWYR MASNACH YN UNIG

FFAIR ANRHEGION

DE CYMRU 2024

Miskin Manor Hotel and Health Club,

Pendoylan Road, Miskin, CF72 8ND

28 - 30ain IONAWR, 2024

COFRESTR YMWELWYR COFRESTR YMWELWYR NEWID IAITH NEWID IAITH
MASNACH YN UNIG

FFAIR ANRHEGION DE CYMRU 2024

Miskin Manor Hotel and Health Club, Pendoylan Road, Miskin, CF72 8ND

28-30ain IONAWR, 2024