South Wales Gift Fair © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i Ffair Anrhegion De Cymru 2025

Croeso i'n gwefan newydd ar ran y Tîm, Arddangoswyr a Gwesty Coed-Y- Mwstwr. 2025 fydd 25ain blwyddyn y sioe ac mae Richard a Clive falch o gyhoeddi ein lleoliad newydd anhygoel sef Gwesty Coed-Y-Mwstwr sydd ychydig oddi ar yr M4 ar gyffordd 35. Y gwesty hardd hwn yw'r lle perffaith i'n cwsmeriaid ymweld, fwynhau ac aros. Mi fyddwn ni yn cynnal digwyddiad arbennig ar gyfer dathlu ein 25 mlynedd felly cadwch olwg allan am y manylion hynnu yn hwyrach yn y flwyddyn. Byddwn yn marchnata'r digwyddiad trwy ein gwefan a thudalen Facebook a strategaethau marchnata eraill i annog siopau Cymraeg hen a newydd yn ogystal â allfeydd rhoddion cyffredinol ledled Cymru a thu hwnt. Gyda’n gilydd eto gyda chymorth Alan Powell a’i wraig Sue, rheolwyr a staff Gwesty Coed-Y-Mwstwr, bwriadwn wneud y sioe yn bleser i ymweld â hi. Gobeithiwn unwaith eto annog cwsmeriaid o Orllewin Lloegr i ychwanegu at ein cwsmeriaid ffyddlon Cymreig rhai ohonynt wedi bod yn dod i’r sioe o’r cychwyn cyntaf. Mae'n Ffair hanfodol i bob cwsmer anrhegion ymweld a hi. Wrth gwrs, byddwn fel arfer yn darparu amgylchedd anffurfiol a hamddenol i bawb sy'n ymweld â'r sioe. Cofion cynhesaf, Clive a Richard.
NEWID IAITH NEWID IAITH
South Wales Gift Fair © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
MASNACH YN UNIG COFRESTR YMWELWYR COFRESTR YMWELWYR

FFAIR ANRHEGION

DE CYMRU 2025

Coed-Y-Mwstwr Hotel, Coychurch, Bridgend CF35 6AF

26 - 28ain IONAWR, 2025

COFRESTR YMWELWYR COFRESTR YMWELWYR NEWID IAITH NEWID IAITH
MASNACH YN UNIG

FFAIR ANRHEGION DE CYMRU 2025

Coed-Y-Mwstwr Hotel, Coychurch, Bridgend CF35 6AF

26-28ain IONAWR, 2025