South Wales Gift Fair © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i Ffair Anrhegion De Cymru 2024

Croeso i'n gwefan newydd ar ran y Tîm, Arddangoswyr a Gwesty Miskin Manor. 2024 fydd 24ain blwyddyn y sioe ac mae Richard a Clive falch o gyhoeddi ein lleoliad newydd anhygoel sef Gwesty Miskin Manor sydd ychydig oddi ar yr M4 ar gyffordd 34. Y gwesty hardd hwn yw'r lle perffaith i'n cwsmeriaid ymweld a’i fwynhau. Byddwn yn marchnata'r digwyddiad trwy ein gwefan a thudalen Facebook a strategaethau marchnata eraill i annog siopau Cymraeg hen a newydd yn ogystal â allfeydd rhoddion cyffredinol ledled Cymru a thu hwnt. Gyda’n gilydd eto gyda chymorth Alan Powell a’i wraig Sue, rheolwyr a staff Gwesty Miskin Manor, bwriadwn wneud y sioe yn bleser i ymweld â hi. Gobeithiwn unwaith eto annog cwsmeriaid o Orllewin Lloegr i ychwanegu at ein cwsmeriaid ffyddlon Cymreig rhai ohonynt wedi bod yn dod i’r sioe o’r cychwyn cyntaf. Mae'n hanfodol i bob cwsmer anrhegion. Wrth gwrs, byddwn fel arfer yn darparu amgylchedd anffurfiol a hamddenol i bawb sy'n ymweld â'r sioe. Cofion cynhesaf, Clive a Richard.
NEWID IAITH NEWID IAITH
South Wales Gift Fair © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
MASNACH YN UNIG COFRESTR YMWELWYR COFRESTR YMWELWYR

FFAIR ANRHEGION

DE CYMRU 2024

Miskin Manor Hotel and Health Club,

Pendoylan Road, Miskin, CF72 8ND

28 - 30ain IONAWR, 2024

COFRESTR YMWELWYR COFRESTR YMWELWYR NEWID IAITH NEWID IAITH
MASNACH YN UNIG

FFAIR ANRHEGION DE CYMRU 2024

Miskin Manor Hotel and Health Club, Pendoylan Road, Miskin, CF72 8ND

28-30ain IONAWR, 2024